Myys egen hemsida

Agilityhinder

Här ses whippeten Tess på lite olika agilityhinder

Hindertyper


Hopphinder Det vanligast förekommande hindret är ett hopphinder. Hindret kan ha en eller två bommar som går att riva och höjden anpassas efter storleksklassen hunden tävlar i. Tunneln Ett hinder som förekommer i olika modeller är tunneln. Den finns i rak, böjd, kort eller lång variant. Hindret går inte att riva, men hunden måste gå in i och komma ut ur tunneln från rätt håll. Säcken En variant på tunneln är säcken,som är en platt tunnel hunden passerar genom att krypa igenom tunnelns tygartade släp. Däcket Däcket är ett hopphinder som hunden hoppar igenom. Det kan inte rivas. Hunden får dock vägran om den inte hoppar igenom däcket utan istället hoppar mellan däcket och ramen.

Slalom Precis som namnet anger ska hunden gå slalom mellan pinnarna, alltså ta varannan från höger och varannan från vänster. Hunden ska alltid börja med att ta första pinnen från höger. Om hunden missar en port får den antingen ta om den porten eller börja om från början, det bestämmer föraren.   Tre olika hinder Ett slalom, två hopphinder med en resp. två bommar och så det hinder hunden på bilden kommer ifrån, ett långhopp. Det består av en rad lösa plankor som ligger en bit ovanför marken. Hindret kan rivas och längden varieras mellan de olika storleksklasserna.   Bordet Bordet är ett fyrkantigt, stadigt bord. Upp- och nerhopp är tillåtet från tre av bordets fyra sidor. Hunden måste befinna sig (stå, sitta eller ligga) på bordet med alla fyra tassarna i fem sekunder.

Balanshinder Dessa hinder förekommer enbart i agilityklass, inte i hoppklass


Balansbommen Detta är ett balanshinder som består av en balansbom (bräda) och två ramper som är för- sedda med s.k kontaktfält som hunden måste trampa på för att hindret ska ha utförts korrekt. Hunden går upp från ena sidan, balanserar över och går ner på andra sidan. Hela hindret måste fullföljas utan avhopp. På väg upp mot balansbommen.

A-hindret A-hindret är ett brant klätterhinder som hunden ska klättra över, utan att missa de kontaktfält som finns på hindrets ramper. Hindrets höjd kan varieras.   Gungan Gungan är utformad som ett gungbräde, dvs när hunden kommit halvvägs tippar brädet över till andra sidan. Detta hinder har också kontaktfält i ändarna som hunden måste trampa på för att hindret ska ha utförts korrekt. Hunden måste springa/gå hela hindrets längd.

Denna sida finns även på