Myys egen hemsida

Julia 29 september 2012.
Julia 29 september 2012.
Julia betraktar Jill
Julia betraktar Jill
September.
September.
Julia i babysittern, oktober.
Julia i babysittern, oktober.
Julia tränar, oktober 2012
Julia tränar, oktober 2012
10 oktober 2012.
10 oktober 2012.

Här ses bilder från slutet av september och början av oktober. Julia är kring två månader på korten.