Bosses MH 20181201 i Gävle

Mom 1: Kontakt

 • 5: Överdrivet kontakttagande.
 • 4: Följer med villigt och engagerar sig i testledaren.
 • 5: Accepterar hantering och svarar med överdrivet kontaktbeteende.

Mom 2: Lek 1

 • 5: Startar mycket snabbt, leker aktivt.
 • 4: Griper direkt med hela munnen.
 • 3: Griper, drar emot men släpper och tar om.

Mom 3a1: Förföljande

 • 1: Startar inte, når ej fram till hjul 1.
 • 3: Startar eller springer långsamt, fullföljer.

Mom 3b1: Gripande

 • 1: Nonchalerar föremålet.
 • 2: Griper inte, nosar på föremålet.

Mom 4: Aktivitet

 • 2: Är uppmärksam och lugn. står, sitter eller ligger.

Mom 5: Avst. lek.

 • 3: Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
 • 1: Visar inga hotbeteenden.
 • 3: Går fram till den dolda men talande figuranten.
 • 2: Leker inte men visar intresse.
 • 1: Visar inget intresse att samarbeta.

Mom 6: Överraskning

 • 1: Stannar inte.
 • 1: Visar inget hotbeteende.
 • 5: Går fram till overallen utan hjälp.
 • 1: Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 • 1: Visar inget kvarstående intresse.

Mom 7: Ljud

 • 1: Stannar inte.
 • 5: Går fram till skramlet utan hjälp.
 • 1: Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 • 2: Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Mom 8: Spöken

 • 1: Visar inget hotbeteende.
 • 4: Kontrollerar och handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
 • 2: Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
 • 5: Går fram till figuranten utan hjälp.
 • 4: Tar kontakt själv med figuranten.

Mom 9: Lek 2

 • 4: Startar snabbt, leker aktivt.
 • 4: Griper direkt med hela munnen.

Mom 10: Skott

 • 1: Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Känd mental status 20181201, Gävle Brukshund klubb.